โปรโมชั่น

pro

“ในกรณีที่ทางทีมงานตรวจพบ การขอรับโบนัสจากโปรโมชั่นที่ผิดปกติ อาทิเช่น สมัครสมาชิกหลายUSERเพื่อหวังเงินโบนัส หรือความผิดปกติจากการเล่นในกรณีอื่นๆ ทางทีมงานจะทำการยึดเงินที่ฝากเข้ามาทั้งหมดและถือว่าการตัดสินของทางทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด”